Σιλό δαπέδου

Τα σιλό δαπέδου προορίζονται για αποθήκευση δημητριακών. Κατασκευάζονται, με υψηλό βαθμό γαλβανίσματος, από γαλβανισμένα εν θερμώ φύλλα λαμαρίνας κυματοειδούς μορφής, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με γαλβανιζέ βίδες 8.8 και μονωτικά υλικά. Αποτελούνται απο δύο μέρη:την σκέπη και τον κύλινδρο και υποστηρίζονται σε όλο το ύψος με δοκίδες. Διαθέτουν σκάλα ανόδου με πλάτες προστασίας μέχρι την σκεπή, ανθρωποθυρίδα εισόδου σοτν κύλινδρο και καπάκι ελέγχου της ποσότητας στην σκεπή, καθώς και επιδαπέδιο σύστημα εξαερισμού.
Στα σιλό δαπέδου τοποθετούνται κοχλιομεταφορέiς τύπου "σκούπα" για την συγκέντρωση των δημητριακών, στο κέντρο των σιλό.

ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 300 ΤΟΝΩΝ
ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 1000TN
Xouris.gr -  Σιλό Δαπέδου 750ΤΝ
ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 1000ΤΝ
Xouris.gr - Σιλό Δαπέδου 1000ΤΝ
ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 500ΤΝ
Xouris.gr - Σιλό Δαπέδου 500ΤΝ
ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 1000ΤΝ
Xouris.gr - Σιλό Δαπέδου 1000ΤΝ
ΣΙΛΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 500ΤΝ
Σιλό Δαπέδου 500ΤΝ+500ΤΝ
Εγγραφή στο Σιλό δαπέδου