Τα έργα μας

Σιλο δαπεδου
Αγρινιο

Δυο Σιλο δαπεδου 500τν έκαστο, πληρωση με καδοφόρο αναβατήρα.

Πολυεστερικά
Πολυεστερικά σιλο Βελανιδι Ηλειας
Βελανίδι Ηλείας
Σιλό δαπέδου
Σιλό δαπέδου
Χωριστή Δράμας

Τέσσερα σιλο δαπέδου χωρ. 500τν έκαστο και τέσσερα σιλο δαπέδου χωρ. 200τν έκαστο στην Χωριστή Δράμας.

Σελίδες