Νέα Σιλό Γαλβανίσματος

Τα σιλό κατασκευάζονται με υψηλό βαθμό γαλβανίσματος:

-Ζ275(275gr/m^2)

-Z425(475gr/m^2)

-Z600(600gr/m^2)

υπολογισμένα με ταχύτητα ανέμου 144Κm/h και πυκνότητα προϊόντος 750Kg/m^3, πιστοποιημένα κατά CE.