Νεα εγκαταστάση σιλό 120τν .

Νεα εγκατασταση σιλο χωρ.120τν στο Λεβίδι Αρκαδιας