Βίντεο

Οπτικοακουστικό υλικό από τις εγκαταστάσεις μας , από τα μηχανήματα άλεσης και από τη συμμετοχή της εταιρείας μας σε διάφορες εκθέσεις από τη 30χρονη πορεία μας.